top of page
  • Writer's pictureDaddy Reno

ข้อพิจารณาก่อนลงมือ "ต่อเติมบ้าน"

การต่อเติมบ้าน นั้นผมเชื่อว่าเกิน 80% ของผู้ที่มีบ้านอยู่แล้ว หรือกำลังจะซื้อบ้าน เคยมีความคิดที่จะทำสิ่งนี้ทั้งสิ้น โดยจุดประสงค์หลักในการต่อเติมคือ มีความต้องการในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และสะดวกสบายต่อการอยู่อาศัยมากขึ้น อาทิ การต่อเติมครัว ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ ต่อเติมลานซักล้าง ต่อเติมห้องอเนกประสงค์ ฯลฯ วันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัย หรือข้อพิจารณาก่อนลงมือ ต่อเติมบ้าน ว่าจะมีหลักๆกี่หัวข้อกันบ้างเพื่อให้ทุกๆท่านนำเก็บไปพิจารณากันก่อนที่จะลงมือทำจริง เนื่องจากจากเราดำเนินการต่อไปแล้วโดยที่ยังไม่ทราบข้อมูลสำคัญๆก่อน จะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอนครับ


ปัจจัยแรกที่เราจะพูดถึงคือเรื่อง "โครงสร้าง"

การต่อเติมบ้าน ที่ดีควรแยกโครงสร้างออกจากตัวบ้านหลัก เนื่องจากวิศวกรโครงการผู้ออกแบบโครงสร้างของตัวบ้านหลัก โดยมากจะไม่ได้คำนวณโครงสร้างไว้ให้สำหรับการนำโครงสร้างส่วนต่อเติมมาผูกติดกับตัวบ้านหลัก หากเราทำการต่อเติมโดยเชื่อมโครงสร้างของทั้ง ตัวบ้านหลัก และส่วนต่อเติมไว้ด้วยกันแล้ว หากส่วนต่อเติมมีอาการทรุดตัวก่อนจะทำให้ไป ดึง และรั้ง ตัวบ้านหลักทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาได้ ปัจจุบันการต่อเติมบ้านในประเทศไทยจะใช้เสาเข็มชนิดที่เรียกกันว่า "ไมโครไพล์" เนื่องจากสามารถเข้าไปตอกในพื้นที่เล็กๆได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อโครงสร้างรอบข้างน้อยมาก และสามารถตอกลงไปได้ลึกถึงชั้นดินแข็ง(ความลึกประมาณราวๆ 16-21เมตร ตามชั้นดินของแต่ละพื้นที่)


ปัจจัยที่สองเป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันได้แก่ "กฎหมาย" พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) มาตรา 4 ได้นิยามคำว่า “ดัดแปลง” ให้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก หรือเนื้อที่โครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ก่อสร้างไปแล้วให้เปลี่ยนไปจากเดิม ส่วนการต่อเติมบ้านคือคำที่ใช้เรียกกันโดยทั่วไป ซึ่งมีความหมายเดียวกันครับ

โดยส่วนมากกฎหมายจะพูดถึง เรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้างก่อนทำการก่อสร้างจริง โดยก่อนที่เราจะได้รับใบอนุญาตในการก่อสร้างนั้นจะต้องยื่นเอกสารต่างๆ อาทิ แบบก่อสร้าง แบบระบบสุขาภิบาล แบบระบบไฟฟ้า ซึ่งตัวแบบเองจะต้องออกแบบให้สอดคล้องและอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ข้อกฎหมายได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังต้องยื่นแบบฟอร์ม สำเนาเอกสารต่างๆประกอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณา และดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างให้


ปัจจัยที่สาม อันนี้สำคัญมากๆ ได้แก่ "งบประมาณ และ วัสดุ"

ก่อนที่จะดำเนินการว่าจ้างผู้เขียนแบบ หรือคิดเรื่องโครงสร้างสำหรับงานต่อเติม และเงื่อนไขอื่นๆนั้น เรื่องงบประมาณที่ใช้ในกการก่อสร้าง เป็นเรื่องที่หลายๆท่านคิดเป็นอันดับแรก ทางที่ดีควรลองปรึกษา และเปรียบเทียบงบประมาณคร่าวของแต่ละผู้ให้บริการก่อน อีกทั้งควรมองหาผู้รับเหมาที่มีความเป็นมืออาชีพ และน่าไว้วางใจอีกด้วย จุดนี้ผมเชื่อว่าแต่ละท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตัวท่านตัดสินใจได้

วัสดุก่อสร้างก็มีหลายเกรด หลายราคา ท่านผู้อ่านควรคำนึงถึงการใช้งานจริง เพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการนำมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น หากเจ้าของบ้านเป็นคนที่ทำอาหารรับประทานเองเป็นประจำ โดยการทำอาหารนั้นจะใช้การผัด ทอด ต้ม เป็นหลัก แต่ดันใช้เคาน์เตอร์ครัวแบบแผ่นไม้อัด ปาติเคิ้ลบอร์ด ทำให้เคาน์เตอร์พังก่อนอายุการใช้งานที่ควรจะเป็น เสียทั้งค่าทำ ค่ารื้อ ค่าทำเคาน์เตอร์ใหม่ 3เด้ง

ขอยกตัวอย่างให้อีกซักเคสครับ สมมุติว่าเจ้าของบ้านชอบพื้นที่สัมผัสเหมือนผิวไม้มาก จึงเลือกใช้พื้นไม้ลามิเนตในการปูพื้นครัว ทำให้หลังจากใช้งานครัวส่วนต่อเติมไปซักพักเกิดอาการพื้นไม้ลามิเนตบวมและเสียหายในที่สุดที่กล่าวมาทั้ง 3ข้อเป็นเพียงส่วนนึงที่ท่านผู้อ่านต้องพิจารณาในเบื้องต้นสำหรับท่านที่คิดจะทำการ ต่อเติมบ้าน ยังมีรายละเอียดยิบย่อยต่างๆนาๆที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วยอีกหลายประการ สุดท้ายแล้วหากไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นสมเหตุผล หรือยังไม่มีประสบการณ์ในการ ต่อเติมบ้าน มากพอ ผมขอให้ท่านผู้อ่านลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาอีกทีจะเป็นการดีที่สุดครับ


หากท่านผู้อ่านต้องการปรึกษาเรื่องการต่อเติมบ้าน หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง กับทางเรา (Daddy Reno) ทางเรายินดี และพร้อมให้ข้อมูลแก่ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา


Comments


logo.png

ขอคำปรึกษาและใบเสนอราคาฟรี

บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วกทม.และปริมณฑล

bottom of page