top of page

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

ลูกค้าจะได้รับบริการทั้งหมด 6 ขั้นตอนดังนี้

  •  การวัดพื้นที่บ้านหรือที่ดิน ตรวจสภาพพร้อมให้คำปรึกษา

  •  การออกแบบพื้นที่ใช้สอย

  •  การจัดหาผู้รับเหมา

  •  การตรวจสอบคุณภาพงาน

  •  การบริหารงาน วางแผนงาน งบประมาณ และการรายงานผลเป็นระยะ

1. เจ้าหน้าที่สอบถามความต้องการเบื้องต้นและวัดพื้นที่หน้างาน (ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)

ลูกค้าสามารถแจ้งขอรับบริการผ่านช่องทางไลน์ อีเมล หรือแบบฟอร์มในหน้าติดต่อเรา โดยระบุ

    1) ชื่อ

    2) เบอร์ติดต่อกลับ

    3) สถานที่หน้างาน

    4) งบประมาณ

    5) รายละเอียดของงาน 

 

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดวันเวลาภายใน 1 วันทำการ 

 

ค่ามัดจำสำรวจและวัดพื้นที่ : 1,000.-/หลัง โดยจะถูกหักเป็นส่วนลดเมื่อลูกค้าจ้างงานกับเรา ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

- Layout บ้าน (เขียนมือ)
- ผลตรวจสภาพบ้าน
- ราคาประมาณการของงานก่อสร้างหรืองานแบบ (ภายใน 7 วันทำการ)

2. หลังจากลูกค้าได้ราคาประมาณการแล้วให้ตรวจสอบรายการและปริมาณงานให้ถี่ถ้วน เมื่อเป็นที่พอใจให้นัดเจ้าหน้าที่เพื่อเซ็นสัญญาและวางเงินมัดจำ 5% ของราคาก่อสร้างเพื่อทำแบบหรือ 40% สำหรับค่าก่อสร้างงวดแรกในงานที่ไม่ต้องการแบบ

3. ภายใน 3 วันทำการหลังจากลูกค้าชำระค่าก่อสร้างงวดแรก ลูกค้าจะได้แผนงานการก่อสร้างโดยละเอียดพร้อมข้อมูลผู้ประสานงาน

4. ทีมงานเข้าหน้างานตามกำหนดเวลาที่วางไว้ จนเสร็จตามจำนวนปริมาณงานงวดแรก งวดสอง งวดสามและงวดสี่ (เก็บงาน)

5. ลูกค้าทำการชำระเงิน งวดที่สอง สามและสี่ ภายใน 3 วันหลังได้รับเอกสารสรุปงานแต่ละงวดจากผู้ประสานงานโครงการ มิฉะนั้นอาจมีค่าปรับหากงานต้องล่าช้า

6. เมื่อทีมงานทำงานเสร็จสิ้นตามที่ระบุในสัญญาแล้ว ผู้ประสานงานโครงการจะเข้าไปทำการส่งมอบให้ลูกค้าตรวจงาน ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

logo.png

ขอคำปรึกษาและใบเสนอราคาฟรี

บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วกทม.และปริมณฑล

bottom of page