top of page
  • Writer's pictureDaddy Reno

ได้เวลาขอสินเชื่อรีโนเวทบ้าน รับนโยบายปรับลดดอกเบี้ย

นโยบายปรับลดดอกเบี้ยของธปท. ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่มีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในรอบ 4 ปี ซึ่งการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้ น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อเราๆและคนส่วนใหญ่ ที่มีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินอยู่แล้ว และผู้ที่กำลังวางแผนขอสินเชื่อทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล ภาคธุรกิจ รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่จะเริ่มต้นโครงการขอสินเชื่อเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วย แล้วขั้นตอนการขอสินเชื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนี่ย จะต้องเตรียมตัวหรือเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง วันนี้ เราจะมาบอก 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเตรียมตัวเพื่อขอสินเชื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยกันค่าา


1. สำรวจสิ่งที่ต้องซ่อมแซมทั้งหมด

ก่อนที่เราจะทราบว่า งบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยจะเป็นเท่าไหร่ เราจำเป็นจำต้องสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยกันก่อนค่ะ โดยการสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยและประเมินการปรับปรุง ควรพิจารณาโดยเรียงลำดับความสำคัญของงานที่จำเป็นมาก่อนนะคะ เพราะที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรม หรือมีอายุการใช้งานผ่านมาหลายปี อาจมีการชำรุดของส่วนประกอบอาคารต่างๆ เช่น หลังคาชำรุด ผนังปูนแตก สายไฟชำรุด เป็นต้น ดังนั้น เราควรเรียงลำดับความสำคัญของงาน ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากเราละเลยที่จะซ่อมแซมปรับปรุงในส่วนที่สำคัญ อาจส่งผลให้มีปัญหาและความเสียหายต่อส่วนอื่นๆตามมาได้ค่ะ โดยการสำรวจเพื่อทราบถึงความเสียหายอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยตรวจสอบอย่างวิศวกรโยธา หรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานรีโนเวทเข้ามาช่วยดูและให้คำปรึกษานะคะ


2. เตรียมแบบเพื่อการปรับปรุงบ้านและรายละเอียดงบประมาณ

หลังจากที่ลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดแล้ว เราจำเป็นจะต้องทำแบบเพื่อการปรับปรุงบ้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของส่วนที่เราต้องการปรับปรุงและประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกด้วยค่ะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากเรามีแบบแปลนและแบบโครงสร้างเดิมของตัวบ้าน ก็จะช่วยในการทำแบบปรับปรุงบ้านฉบับใหม่ได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะ และถ้าหากเราต้องการปรับปรุงบ้านและมีการต่อเติมบ้านเพิ่มเติม ก็จำเป็นจะต้องมีการทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างกับทางสำนักงานเขตหรือทางเทศบาลอีกด้วยนะคะ


3. เตรียมเอกสารแสดงรายละเอียดงบประมาณที่ต้องการขอสินเชื่อและเอกสารสำคัญอื่นๆเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารแสดงรายละเอียดงบประมาณ หรือ ใบเสนอราคางานปรับปรุงบ้าน อ้างอิงตามแบบเพื่อการปรับปรุงบ้าน เป็นเอกสารจำเป็นที่จะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะ และยังรวมไปถึงเอกสารส่วนตัวและเอกสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งตัวผู้กู้หลักและตัวผู้กู้ร่วม ที่สถาบันการเงินต้องการ โดยสามารถตรวจสอบลิสของเอกสารได้ตามเช็คลิสนี้เลยค่า

  • สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงิน (กรณีบ้านที่ยังมีหนี้สิน)

  • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน

  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก ทุกหน้า

  • ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

  • แบบบ้านเก่าและแบบเพื่อการปรับปรุงฉบับใหม่

  • เอกสารแสดงรายละเอียดงบประมาณ หรือ ใบเสนอราคางานปรับปรุงบ้าน

  • สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

  • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้และผู้กู้ร่วม ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) และเอกสารแสดงสถานะสมรส (ถ้ามี)

  • เอกสารแสดงรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเจ้าของกิจการ ต้องมีเอกสารบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสเตทเม้นท์ย้อนหลัง 12 เดือน


 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการกู้ของแต่ละสถาบันการเงินอาจแตกต่างกัน อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆจากตัวผู้กู้และผู้กู้ร่วม

1,194 views0 comments

Comments


logo.png

ขอคำปรึกษาและใบเสนอราคาฟรี

บริการรับเหมาก่อสร้างทั่วกทม.และปริมณฑล

bottom of page